Om MERACCESS
Marianne Eriksson

100% ägare av MERACCESS och arbetande konsult i företaget.
Bred erfarenhet från den forskande läkemedelsindustrin inom sälj, marknad, hälsoekonomi, market access, public affairs samt ledarskap.
Engagerad i att skapa förutsättningar för patienters tillgång till innovativa läkemedel, en stärkt patient samt att utveckla personer & organisationer.
Ett holistiskt affärstänk med market access i fokus, vilket är grunden för kommersiell framgång för innovativa läkemedel.
Värdesätter tvärfunktionellt teamarbete för att nå mål.

Företagets namn har inspirerats av initialerna till grundaren, Marianne Eriksson, samt företagets verksamhet, att bidra till patienters access till innovativa läkemedel.

MERACCESS är medlem i SwedenBIO.

Rulla till toppen