Har ni behov av att...

Öka kunskapen och förståelsen för market access-landskapet och processerna på nationell och subnationell nivå
Utveckla & implementera strategiska och taktiska planer med fokus på att skapa access för innovativa läkemedel på den svenska och skandinaviska marknaden
Identifiera & interagera med relevanta aktörer på marknaden 
Utveckla & implementera företagets accessorganisation
Skapa och utveckla tvärfunktionellt teamarbete för att nå uppsatta mål
Täcka upp ett interimsuppdrag 

Rulla till toppen